ประกาศ Department of Foreign Languages, Faculty of Humanities Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

12                       
 Phra Rajavoramun
 B.A.Philosophy, M.A.Linguistics,
 M.Phil. (Linguistics), 
 Ph.D. Linguistics
 Lecturer

7 
Phramaha Suriya  Voramethi ,Asst.Prof.Dr.
B.A.English, M.A.Linguistics,
Ph.D.Linguistics
Lecturer                                                                            

3
Phra  Thitawong  Anuttaro
M.A.Linguistics
Lecturer

13 
Asst.Prof.Dr. Methaphan Phothitheerarot                         
B.A. English, M.A.Linguistics, 
Ph.D. Public. Adm              
Lecturer                                                                                                                                          

อ                                                     
Asst.Prof.Dr. Veerakarn  Kanokkamalade                           
B.A.English, M.A.Linguistics, 
Ph.D.Linguistics                      
 Lecturer                                                                                

5
 Asst.Prof.  Man  Suasungnoen
 B.A.English , M.A. Linguistics
 Lecturer
 

1
 Assoc.Prof.Dr. Preecha Kanetnog
 B.A.Education, M.A.Linguistics, 
 Ph.D.Linguistics
 Lecturer
 

6
Assoc.Prof.  Nilratana Klinchan
B.A.(Human social welfares:
Major in EnglishSecond Honors)                                                                               
M.A.(Pol.Sc.Second Class)
Lecturer

2                                                  
Asst.Prof. Kovit  Phankaew                                                
B.A.English, M.A. Linguistics                                                                                                             
Lecturer