ประกาศ Department of Foreign Languages, Faculty of Humanities Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

MCU Shuttle Bus

Pink Bus mcu

Mahachulalongkornrajchavitthayalaya University provides free shuttle bus service for students, faculty and staff. The shuttle bus service operates all routes Monday to Saturdays, 6 AM. – 5 PM.

 

MCU Shuttle Bus Routes:

  • From Bangkok  to   MCU , wangnoi  

 

    Shuttle Bus Line No.1    Sanam Luang ,  Wat Mahathat

                                                           Time   6.00 – 07.30 AM.

 

    Shuttle Bus Line No.2    Wat Sisudaram , Bangkhunnon soi 6.

                                                           Time   6.00 – 07.30 AM.

 

    Shuttle Bus Line No.3    Wat Talom,   Charansanitwong soi 13.

                                                               Time   07.00 AM.

 

   Shuttle Bus Line No.4    Rang sit (opposite Future Park Rang sit)

                                                                 Time   07.00 AM.


  • From MCU , wangnoi   to   Bangkok

          Shuttle Bus :      Sanam Luang ,  Wat Mahathat

Time   04.00 PM.

 

          Shuttle Bus :        Wat Sisudaram , Bangkhunnon soi 6.

Time   04.00  PM.

 

          Shuttle Bus :        Wat Talom,   Charansanitwong soi 13.

     Time   05.00 PM.

 

          Shuttle Bus :         Future Park Rang sit

       Time   05.00 PM.